Kontakt

Grupa Stonewall

Organizatorzy

Organizatorem Poznań Pride 2024 są: Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Estrada Poznańska oraz Miasto Poznań

Pride Fest 2023

Masz pytania

Za wydarzenia ujęte w programie Poznań Pride 2024 odpowiedzialne są osoby i/lub podmioty wskazane w szczegółach wydarzenia. Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z nimi.

Poznań Pride Week 2023

Więcej info?

Zapraszamy do kontaktu z Grupą Stonewall pod adresem pride@grupa-stonewall.pl